ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court

image

ศาลจังหวัดยโสธร

ศาลจังหวัดยโสธร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
image