ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์