Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยโสธร

ข้อมูล แนวปฏิบัติการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกันฯ พ.ศ.2565image
image

 

1.แบบฟอร์มคำร้องปล่อยชั่วคราว   

2.แบบฟอร์มคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง   

3.แบบฟอร์มหนังสือรับรองการประกันตัว   

4.แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นทนายความ   

5.แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส   

6.แบบฟอร์มประวัติผู้ต้องหาจำเลย (ประเมินความเสี่ยง)   

7.รวมทุกแบบฟอร์ม    

image เอกสารแนบ