ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยโสธร

คำแนะนำ เอกสาร คำร้อง การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
image

- แบบคำร้องขอใช้วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (WORD) (PDF

- รวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- กลุ่มไลน์ Open Chat ให้คำแนะนำปรึกษา 

- ทนายความ / สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ cios สำหรับคดีที่ฟ้องตามปกติ และสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-filing สำหรับคดีที่ยื่นฟ้องผ่านระบบ e-filing / CIOS Click / e-filing Click

- คู่ความในคดี สามารถติดต่อ แจ้งความประสงค์การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ได้ที่ลิงก์นี้ Click 

 

 

 

 

 

 


image เอกสารแนบ