Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยโสธร
Yasothon Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยโสธร

ประกาศศาลจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ